Rozhodnutí (Decision)

Comments

Dizuru says:
Rámcové rozhodnutí Rady //SVV ze dne července o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii Council Framework Decision //JHA of 22 July on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence.

Leave a Reply