Vägra Rösta - Various - Stockholm Hardcore 1983-1986 (Cassette)

Comments

Kajiramar says:
Vägra Rösta – Mob Maktmissbruk – Mob Innocent Victims – Mob Tänk På Barnen – Crudity: The Total End – Crudity: Utplånad – Crudity: Samhället – Crudity: Fucking System – Crudity: Politiker – Crudity: Lögner – Agoni: Till Systemet – Agoni: En Röst För /5(23).

Leave a Reply