Φωτογραφία

Comments

Kektilar says:
Φωτογραφία τέχνης: Αν και η πρώτη φωτογραφία αποτυπώθηκε το , χρειάστηκε τουλάχιστον μισός αιώνας προκειμένου να γίνει η φωτογραφία αποδεκτή ως αυτόνομη και ανεξάρτητη τέχνη.

Leave a Reply